Vakgebieden

Tarieven

RECHTSBIJSTAND

Afhankelijk van de bepalingen in uw verzekeringspolis worden in sommige dossiers de kosten en het ereloon van een advocaat volledig of gedeeltelijk gedekt door een rechtsbijstandsverzekering.

U kan ons steeds contacteren, zodat wij samen met u kunnen nagaan of u op de tussenkomst van uw verzekeraar beroep kan doen.

KOSTEN

De kosten vallen uiteen in een vergoeding voor de algemene kantoorkosten (verzonden briefwisseling, faxen, e-mails, kopies) en kosten die werden betaald aan derden (griffiekosten, dagvaardingskosten, kosten van vertaling, expertisekosten, ...)

De algemene kantoorkosten worden begroot op gedetailleerde wijze bij de definitieve staat en/of op forfaitaire wijze op een percentage van het ereloon. Dit percentage kan variëren afhankelijk van de aard van het dossier.

ERELOON

Het ereloon of honorarium vergoedt de prestaties die door de advocaat worden geleverd. Bij de aanvang van het dossier worden duidelijke afspraken gemaakt omtrent het door ons gehanteerde ereloon.

Het tarief van het ereloon wordt doorgaans begroot in functie van de aard en de hoogdringendheid van de zaak, de deskundigheid, de moeilijkheidsgraad en het behaalde resultaat.

Het ereloon kan worden vastgesteld op basis van een vast uurtarief, aan de hand van een percentage op de waarde van het geschil of op basis van een vast bedrag per prestatie.

Het uurtarief wordt berekend exclusief 21% btw (behoudens vrijstelling). Er kan een voorschot (provisie) gevraagd worden alvorens prestaties te verrichten. Hierna worden geleverde prestaties en gemaakte kosten periodiek gefactureerd.