Fiscaal recht

Dion – Guelinckx Advocaten heeft als één van de enige advocatenkantoren van het arrondissement Leuven gekozen om speciale aandacht aan het fiscaal recht te besteden.

Hierbij worden steeds de meest actuele ontwikkelingen van deze complexe materie, die voortdurend veranderingen kent, op de voet gevolgd.

In overleg met uw boekhouder, accountant, fiscaal consulent of notaris staan wij in voor het verlenen van (preventief) fiscaal advies over de volgende materies:

  • personenbelasting
  • vennootschapsbelasting
  • BTW
  • vastgoedfiscaliteit (vruchtgebruik, erfpacht, opstal etc.)
  • fusies, splitsingen en andere reorganisaties
  • registratierechten en erfbelasting
  • regionale en lokale belastingen
  • Ook staan we u bij op het vlak van fiscale planning, optimalisatie, rulingaanvragen en/of fiscale regularisaties.

In ieder dossier, ook wanneer het initieel een andere materie betreft, wordt steeds bijzondere aandacht besteed aan de fiscale implicaties.

Wanneer ondernemingen of particulieren in een geschil met de fiscale overheden zijn verwikkeld, verlenen wij de gepaste ondersteuning, zowel wanneer het geschil zich in de administratieve fase bevindt als wanneer het wordt beslecht voor de bevoegde rechtbanken.