Vennootschapsrecht en overnames

Dion – Guelinckx Advocaten adviseert regelmatig ondernemers en vrije beroepers bij het oprichten van een vennootschap (keuze van de rechtsvorm, advisering inzake structuur en de redactie van de statuten), de dagelijkse werking en het (her)structureren van het bedrijf.

Wij staan onder meer in voor de onderhandeling en het opstellen van contracten tussen de aandeelhouders, bestuurders en andere betrokkenen bij een vennootschap.

Hiernaast begeleiden wij regelmatig herstructurering van bedrijven, zoals overnames van aandelen (SPA) en handelsfondsen (asset deals), fusies en splitsingen, dit van bij de eerste onderhandeling over de due diligence onderzoeken tot aan de redactie van de contracten.

Dion – Guelinckx Advocaten beschikt ook over de nodige expertise om ondernemers bij te staan aangaande de stopzetting van hun activiteit.

Wij zoeken hierbij steeds in overleg met u naar de beste oplossing voor uw bedrijf, en adviseren ook preventief over de gevolgen op het vlak van fiscaliteit, bestuurdersaansprakelijkheid en andere kwesties, inclusief de privé aspecten en vermogensplanning.

Uiteraard staan wij u bij in geval van geschillen, en zullen wij hierbij indien mogelijk trachten tot een evenwichtige onderhandelde oplossing te komen.