Burgerlijk recht

Dion – Guelinckx Advocaten kan u begeleiden in burgerrechtelijke geschillen van diverse aard die de relatie tussen zowel natuurlijke als rechtspersonen regelt.

Zo kunnen wij w u bijstaan voor onder meer volgende kwesties:

  • Huur
  • Genot en gebruik van eigendom
  • Zakelijke rechten (eigendom, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, recht van opstal, erfpacht)
  • Diverse contracten
  • Koop-verkoop en leasing van (onroerende) goederen
  • Mede-eigendom
  • Burgerlijke aansprakelijkheid
  • Professionele (beroeps)aansprakelijkheid

Uiteraard hoeft dit niet beperkt te blijven tot de voorgaande opsomming en kan u met ieder probleem van burgerrechtelijke aard bij ons terecht.