Wettelijke bepalingen

Identificatie gegevens

Martin Dion en Charlotte Guelinckx oefenen hun praktijk uit als vennoten van de burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dion-Guelinckx Advocaten.

De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen en in het register van rechtspersonen van Leuven onder het nummer 0844 832 683 en heeft als BTW nummer BE0844 832 683.

De maatschappelijke zetel is gelegen te 3000 Leuven, Amerikalaan 21.

Bankgegevens

Ereloonrekening:

KBC BANK

IBAN: BE36 7340 3387 8691

BIC: KREDBEBB

Derdenrekening:

KBC BANK

IBAN: BE48734006636627

BIC: KREDBEBB

Beroepsorde

De advocaten van Dion – Guelinckx Advocaten zijn verbonden aan de Balie van Leuven en onderworpen aan de Reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde. Deze reglementen kunnen geraadpleegd worden op volgende websites: http://www.advocaat.be en http://www.balieleuven.be.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De advocaten van Dion – Guelinckx Advocaten zijn voor hun beroepsaansprakelijkheid verzekerd bij Amlin Europe.  Hun aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van de door hem onderschreven professionele verzekeringspolissen en binnen de grenzen van deze dekking. Meer informatie omtrent de verzekerde bedragen vindt u terug op http://www.balieleuven.be.

Identificatieplicht

De Belgische wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme houdt sinds februari 2004 een identificatieplicht in, evenals een meldingsplicht van ongebruikelijke transacties. Advocaten zijn als gevolg hiervan onder meer wettelijk verplicht hun cliënten te identificeren en dit identificatiebewijs te bewaren. Deze verplichting geldt zowel tegenover natuurlijke personen, rechtspersonen als vertegenwoordigers ervan.

Informatie en klachten

Voor verdere informatie of bij klachten kunt u gebruikmaken van de vermelde contactgegevens op www.dion-guelinckx.be.

Helpt dit niet of wenst u dit niet te doen, dan kan u schrijven naar de stafhouder op het volgende adres:

STAFHOUDER BALIE LEUVEN

Gerechtsgebouw, F. Smoldersplein 5, 3000 Leuven.

Tel.: 016 21 45 47

Fax: 016 22 14 92

E-mail: secretariaat@balieleuven.be

Geschillen

Bij geschillen is enkel het Belgisch recht van toepassing. Partijen zullen ernaar streven hun eventuele geschillen minnelijk of via bemiddeling te regelen. De rechtbanken van Leuven zijn exclusief bevoegd in geval van betwisting, met die uitzondering dat Dion – Guelinckx Advocaten tevens het recht heeft om de zaak aanhangig te maken voor de rechtbanken van de woonplaats of de zetel van de cliënt.