Familiaal vermogensrecht en vermogensplanning

Dion-Guelinckx Advocaten helpt u bij de organisatie van uw vermogen bij leven en het regelen van de verdeling ervan na uw overlijden, met specifieke aandacht voor het erfrecht en de fiscaliteit.

Vanuit een initiële analyse van uw huidige situatie en het benoemen van de risico’s indien er niets zou gebeuren, wordt stap voor stap en in overleg met uzelf en uw financiële adviseurs gewerkt aan een oplossing op maat.

Hierbij wordt de voorkeur gegeven aan een transparante en zo eenvoudig mogelijke structuur eerder dan aan complexe constructies, en dit zoveel mogelijk rekening houdend met vaak voorkomende scenario’s.

Zo verlenen wij regelmatig advies inzake o.m.:

  • huwelijkscontracten
  • schenkingen en handgiften
  • testamenten
  • overdracht van onroerend goed
  • maatschap, holdings en andere vennootschapsrechtelijke vehikels
  • vruchtgebruik, erfpacht, opstal e.a. onroerende rechten
  • Hierbij wordt uiteraard gefocust op het op een legale manier beperken van de fiscale implicaties voor uzelf, uw partner en erfgenamen, maar wordt even goed rekening gehouden met uw persoonlijke wensen en verlangens, die niet noodzakelijk van financieel-fiscale aard zijn.

Wij staan u uiteraard bij in geschillen dienaangaande, zowel in het geval van conflicten betreffende de verdeling van een nalatenschap als wanneer het een discussie met de fiscus betreft.