Invorderingen, algemene voorwaarden en facturen

Dion – Guelinckx Advocaten staat ondernemingen en zelfstandigen bij met de invordering van onbetaalde facturen. De nadruk ligt op het snel en efficiënt afhandelen van uw dossiers waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de verhouding resultaat/kosten rekening houdend met de solvabiliteit van de debiteur.

In veel gevallen kan de eenvoudige tussenkomst van een advocaat via het versturen van een ingebrekestelling immers reeds tot een oplossing leiden. Waar mogelijk wordt een minnelijke regeling nagestreefd. Indien nodig wordt er door ons in samenspraak met de cliënt overgegaan tot een gerechtelijke procedure en/of gedwongen uitvoeringsmaatregelen.

Wij kunnen desgewenst helpen bij het opstellen of nazicht van uw algemene en bijzondere (factuur)voorwaarden zodat u in de toekomst zo sterk mogelijk staat tegen eventuele wanbetalers.

Hiernaast begeleiden wij u eveneens bij het betwisten van door u ontvangen facturen.