Ondernemingen in moeilijkheden en reorganisaties

Dion – Guelinckx Advocaten heeft een bijzondere expertise in het bijstaan van ondernemingen in moeilijkheden.

Vanuit de ervaring als curator in faillissementsdossiers kunnen ondernemers worden gewezen op de problemen die tot een faillissement kunnen leiden, en geholpen om deze moeilijkheden tijdig aan te pakken.

Wij adviseren aangaande de diverse mogelijke scenario’s:

  • buitengerechtelijke herstructurering en/of overname en corporate housekeeping
  • gerechtelijke reorganisatie (WCO)
  • vereffening en faillissement
  • waarbij steeds naar een oplossing op maat van de onderneming wordt gezocht.

Wij behartigen ook de belangen van werknemers, bestuurders, aandeelhouders, schuldeisers en andere direct of indirect betrokkenen.

Dion – Guelinckx Advocaten staat zowel schuldeisers als schuldenaars bij in kredietgeschillen en beslag- en andere uitvoeringsprocedures.